home


A délutáni órákban húsz-húsz fős csoportokban a Börzsöny környező erdőiben pár kilométeres túrákat teszünk, melyeknek személyes megfigyelései az írásművészeti kurzusokon is hasznosíthatók. Közben számos történelmi és földrajzi ismeretre is szert tehetnek a hallgatók túravezetőjük jóvoltából. Nem utolsó szempont, hogy a természeti szépségek ihletforrásul is szolgálhatnak, versek, novellák megírására inspirálhatnak. 

A Kreatív természetjárás vezetője

Mészáros Csaba történelem-földrajz szakos középiskolai tanár, 2000 óta a budapesti Madách Imre Gimnázium igazgatója. 1990 óta szervez honismereti táborokat, kiemelten figyelve a határon túli magyarsággal való kapcsolattartásra. Pedagógiai munkásságáért 2012-ben "Németh László-díj" állami kitüntetésben részesült.