home


Vers szeminárium

A személyes megismerkedést követően a hozott saját versek tükrében folytatódik egymás személyiségének, érdeklődési körének, ízlésének, olvasmányélményeinek a feltérképezése. Közösen kielemezzük a legbátrabbak alkotásait, de a hét folyamán mindenkire sor kerül. Ezen kívül helyben is írunk majd ujjgyakorlatokat, paródiákat, emlékverseket stb. Fontos, hogy mindenki magára találjon a közösségben, bizalommal legyen egymás iránt, hogy meg merjen nyílni a másik előtt versei által. Ezt nem csupán a szemináriumon szerzett impulzusok, de a délutáni és esti élmények (közös kirándulások, társas és sport játékok) is segítik majd, még ihlettel is megajándékozhatják a részvevőket.

Sort kerítünk kedvenc költők, versek megidézésére is, sőt, kimondottan jó, ha mindenki hoz magával olyan műveket, amelyek valamilyen szempontból mintául szolgálnak az életében. Kíváncsiak leszünk arra is, kit milyen élmény vagy indíttatás sarkallt arra, hogy a húrok pengetésibe fogjon.

Próza szeminárium

A szeminárium ideje alatt alkalom nyílik rá, hogy a hallgatók hozott írásait is feldolgozzuk, és a velük kapcsolatban felmerülő dramaturgiai, stilisztikai kérdéseket közösen átbeszéljük. Sikert szokott aratni a mindennapos feladat, hogy a csoporttagok gyűjtsenek 3-5 megfigyelést, amely arra ösztönzi őket, hogy nyitott szemmel járjanak, s amit csak lehetséges, megfigyeléseikből beledolgozzanak majdani írásaikba, hitelesebbé téve a szereplőket és a közegüket. Mindebből szintén sokat lehet tanulni és hasznosítani a jövőben.

Az első alkalommal, az ismerkedés során a meghatározó olvasmányokról is szót ejtünk, valamint arról, hogy ki milyen élményt őriz magában kedvenc íróinak műveiről. Ezen kívül a későbbiekben különböző feladatokat végzünk majd játékos nyelvi gyakorlatok, novella- és esszéírás formájában.

Egyéb tematika

A foglalkozásokon túl a tábor tematikáját Jókai Mór írói jelenségének és irodalmi örökségének a vizsgálata is alakítja, abból az alkalomból, hogy idén első ízben került megrendezésre Kárpát--medence szerte a Magyar Széppróza Napja Jókai Mór születésnapjához kötődően.

Jókai életműve mai napig a magyar irodalom egyik legnagyobb teljesítménye, amely komolyan hozzájárul történelmi önismeretünkhöz és identitásunk megőrzéséhez. Emellett ő volt az első, modern értelemben vett hivatásos prózaírónk, aki írói és szerkesztői munkásságából élt, közéleti szerepeit is íróként viselte. A maga korában műveit számos nyelvre lefordították, és világszerte nagyra értékelték. Enciklopédikus tudású művész volt, aki nem csupán összefoglalta mindazt, ami előtte történt a magyar epikában, de új utakon is elindult, mert kísérletezni, nem fojtotta el legvadabb vízióit sem. Olyan megkerülhetetlen alkotó, akár Arany János a lírában és a verses epikában. Nem beszélve arról, hogy mint "márciusi ifjúhoz", a mai fiatalok is találhatnak hozzá kapcsolódási pontokat, nem csupán barátjához, Petőfihez.

Szemináriumvezetők

Vers: Zsille Gábor (1972)

József Attila-díjas költő, műfordító, publicista, szerkesztő. 1998--1999 folyamán a Magyar P.E.N. Club titkára. 2008 óta a Magyar Írószövetség Műfordítói Szakosztályának elnöke. 2000--2004 között Krakkóban élt. 2010-2013 között az Új Ember hetilap rovatvezetője. 2014-től a Magyar Napló folyóirat versrovatának szerkesztője. 2015-től Az év versei című antológia szerkesztője. Máig öt önálló verseskönyve és tizenkilenc kötet versfordítása jelent meg. Bella István-díjas, a Tokaji Írótábor Nagydíjasa, Tóth Árpád Műfordítói Díjas. Legutóbbi kötetei: Össze (versek, 2015), Örökség, mulandóság (esszék, kritikák, 2018).

 

Próza: Bíró Gergely (1979, Budapest)

író, a Magyar Napló folyóirat főszerkesztő-helyettese. 2003-ban végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar-kommunikáció szakán, 2013-ban pedig ugyanitt biblioterapeutaként. 2003 óta a Magyar Napló folyóirat és Kiadó munkatársa. 2011-2013 között a Magyar Katolikus Rádióban vezette a Magyar Téka című irodalmi műsort. Kötetei:  Oroszlánkeringő (novellák és kisregény, 2010),  A kristálnak mindegy  (interjúk, esszék, kritikák, 2014). Legutóbb a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának Művészeti ösztöndíjában (2016-2017) és Bertha Bulcsu-emlékdíjban (2017) részesült.

 

Szakmai programvezető: Szentmártoni János (1975)

költő, író, szerkesztő. Az ELTE BTK magyar szakán szerzett bölcsészdiplomát 2000-ben. 1989-1996 között a Stádium Fiatal Írók Körének alapító tagja. 2000-től tíz éven át a Magyar Napló versrovatának és könyvkiadójának felelős szerkesztője. 2010 novemberétől a Magyar Írószövetség elnöke. 2012-től a Magyar Művészeti Akadémia levelező, 2017-től rendes tagja. 2012-től a Tokaji Írótábor Egyesület elnöke. 2018 júliusától az Előretol Helyőrség irodalmi-kulturális melléklet főszerkesztője. Gérecz Attila- (1995) és József Attila-díjas (2007). Legutóbbi kötete: Szomjúság (regény, Magyar Napló, 2016)