Papp Zsuzsanna
pedagógus, grafológus-szakértő

Magyar-történelem és drámatanár az agárdi Chernel István Általános Iskola és Gimnáziumban. Emellett okleveles grafológus-szakértőként oktat, vizsgáztat, elemez.
Főbb grafológiai-kutatási területe a személyiségkép-készítés, a pályaválasztási tanácsadás, a munkahelyi grafológia, az életvezetési tanácsadás és publikálás. Híres emberek kézírásával is foglalkozik. Elemezte már Molnár Ferenc, Helen Keller, Gárdonyi Géza, Weöres Sándor, Lackfi János, Szabó T. Anna és más kortárs művészek kézírását. Tanulmányt írt neves tudósok, lelkipásztorok, énekesek, táncművészek, építészek, zenészek kézírásáról is.

 

"Nagy örömömre szolgál, hogy Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából belemélyedhettem az egyik legnagyobb poétánk írásába, melyen keresztül közelebb kerültem ennek a rendkívüli embernek a személyiségéhez. Hivatásom folytán évről évre megcsodálhattam ennek a kivételes zseninek a költői nagyságát, ezért izgalmas munkálkodás a kézírása alapján összevetni alkotásait az azt létrehozó személyiséggel. Bízvást állíthatom, hogy nála hitelesebb alkotóval ritkán találkozni. Az irodalomtörténészek róla szóló műveivel teljesen adekvát a költő írása alapján megállapított személyiségkép. ez az ember az volt, akinek kortársai és utódai látták: zseniális, szerény, betegségei ellenére hatalmas lelkierővel bíró nagybetűs Ember és Költő. Megtiszteltetés, hogy bemutathatom, milyen írásjelekben mutatkozik meg ennek a kivételes embernek a nagysága."